Tillbehör till foderutrustning för åtelplatsen 

Här hittar du allt du behöver av tillbehör till din åtelplats, så du kan vara säker på optimal och stabil drift av din vilt foder.

Här hittar du 12 volt batteri, fågelskärm, tunnar, solpaneler, åtelljus, rörelsesensor, dricka och den smarta tallrik för majs som är lätt att montera på tunnan.

-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%