header med betalingskort

Räven

Det perfekta rävlandet är en blandning av öppna fält och diken i kombination med små holmar av träd. Om du har tillgång till en sådan jaktmark är det här du bör försöka locka räven till skottet med din rävlockpipa och critter.

Lockjakt på räv är både en spännande och utmanande jaktform som kräver erfarenhet och list.

Du sitter redo runt solnedgången eller soluppgången med hopp om att räven reagerar på lockpipan din. Om terrängen är öppen är rendering av ett hare-krig ofta nyckeln till framgång. Räven lockas med förväntan om en lätt måltid, och om du kompletterar med en hare critter på det öppna fältet kommer räven att smyga sig på bytet och förbise din närvaro.

Akta dig! När det lyckas och allt går upp i en högre enhet, kommer du lätt att träffas av rävjägaren bacillus. Känslan av att ha “förvånat” den listiga räven är en upplevelse du aldrig kommer att glömma.

-41%
-38%
Leverans - Ultimo januari
header med betalingskort