Bästa jaktutrustning till din jaktstuga och kojor

Dangate har ett bra program av kvalitets jaktutrustning, som kan användas vid jakt i kojor eller till din jaktstuga.

Se bland annat den smarta bärbargasvärmare / kamin til åtelkojan, du kan använda till att hålla dig varm medan du väntar på vildsvin.

Den nya Mr. Heater gasvärmare är anpassad och utvecklad speciellt för jaktkojor. CE-certifierad för användning av propan och butan blandade bränslen.