1. Vem ansvarar för din information
 2. Vad använder vi din information för
 3. Vilket är grunden för vår behandling av information om dig
 4. Vem delar vi vår information med
 5. Hur länge håller vi information om dig
 6. Vilka rättigheter har du och var kan du klaga.

1. Vem ansvarar för din information:

Ansvarig för att behandla din personliga information:
Dangate ApS
Hadsundvej 22B
9575 Terndrup
Danmark
Organisations nr. 33042620
info@dangate.dk

2. Vad använder vi din information för

Vi behandlar din personliga information för följande ändamål:

 • Leverans av avtalade tjänster / varor / tjänster genom online beställning på vår hemsida eller efter avtala om faktura betalning.
 • Skicka nyhetsbrev (du kan alltid avregistrera från vårt nyhetsbrev).
 • Skapa ett SIM-kort abonnemang.
 • Statistik och analyser för att förbättra våra produkter och tjänster.
 • Vid utebliven betalning och juridiska påståenden. Leverans av personuppgifter kan vara nödvändig i samband med ingåendet av ett eventuellt kontrakt för leverans av produkter eller tjänster. I dessa situationer kan vi inte erbjuda våra produkter eller tjänster, om du inte ger oss den information som krävs.
 • Vi strävar alltid efter att förbättra vår service och vi skickar därför Trustpilot-förfrågningar till våra kunder nu och då.
 • För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

   

3. Vilket är grunden för vår behandling av information om dig

Vår behandling av personuppgifter baseras alltid på en rättslig grund.
Vi kan behandla din personliga information på följande sätt:

 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en order eller ett avtal som du är
  part i eller för genomförandet av åtgärder som vidtas efter din förfrågan
  innan avtal ingås, till exempel när du handlar på vår hemsida eller beställer
  varor med fakturabetalning.
 • Behandlingen är nödvändig för att följa en juridisk skyldighet som Dangate
  bär, till exempel behandling och lagring av transaktionsinformation enligt
  redovisningslagen.
 • Behandlingen krävs för att skapa paketetiketter för att skicka din beställning.

4. Vem delar vi vår information med

Vi delar information om dig med:

 • Våra danska leverantörer av IT-tjänster (webb utvecklare, paketetiketter,
  betalningssystem, transportör).
 • Internt i Dangate.
 • Externa revisorer.
 • Offentliga myndigheter, om det krävs enligt lag.
 • Varningsregister som identifierar riskabla transaktioner i att bekämpa
  (organiserat) onlinebedrägeri.

Om vi delar information om dig med tredje part för marknadsföringsändamål, delar vi bara
den allmänna informationen du har angett på din kundprofil på Dangate.se.

5. Hur länge håller vi information om dig

Information som är kopplad till en order- eller tjänsteöverföring lagras i 6 år till följd

av redovisningslagen.
Information som är kopplad till vårt nyhetsbrev används så länge du vill ha
information från oss om nya produkter och erbjudanden.

6. Vilka rättigheter har du och var kan du klaga

Som kund hos Dangate har du rätt att utöva följande rättigheter:

 • Insikt och korrigering av din information i våra system
 • Radering på förfrågan (se nedan).
 • Dataportabilitet, dvs att på begäran kan du tillhandahålla den information
  du har lämnat till Dangate i ett strukturerat, rent och maskinläsbart
  format.
 • Förmåga att återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycke påverkar
  inte lagenligheten av behandlingen baserat på förhandstillstånd.
 • Möjlighet att göra invändningar mot profilering.
 • Möjlighet att kräva begränsning av behandling av personuppgifter.
 • Som en Dangate kund har du rätt att inspektera och korrigera din
  information när som helst, samt möjligheten att återkalla ditt samtycke till
  behandling av personuppgifter.

Du kan när som helst begära att din personliga information i Dangate raderas. Din
information kommer att raderas på din förfrågan om något av följande kriterier
gäller:

 • Du kan återkalla ditt samtycke om informationen är felaktig
 • Du kan återkalla ditt samtycke om uppgifterna inte längre är nödvändiga för
  att uppfylla syftet med vilka de samlades in
 • Du kan återkalla ditt samtycke om informationen verkar vara olagligt
  behandlad.

Om du tror, att Dangate behandlar din personliga information olagligt kan du i
enlighet med artikel 77 i EU personuppgiftsförordningen lämna in ett klagomål till
en tillsynsmyndighet i det land, där du har ditt hemvist, arbetsort eller där den
påstådda överträdelsen har inträffat.
Du kan lämna ett klagomål till Datainspektionen genom att följa den här länken:

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/dataskyddsmyndighetens-roll/klagomal/