header med betalingskort

Mörker och Värmoptik från marknadens ledande tillverkare

Med ett digitalt eller termiskt kikarsikte får du helt nya möjligheter för action på vildsvinsjakten.

Dangate förhandlar några av de mest populära varumärkena för Mörker och Värmoptik på marknaden, som är världsberömda för hög kvalitet och enastående funktionalitet.

En digital kikare används som ljus förstärkare och hjälper dig att se djuren i en mörk miljö. En termisk kikare tar upp värme och reproducerar djur och människor som ett ljus objekt. Du kan också använda night visions för övervakning, upptäckt av värmeförluster i byggnader och el-installationer, räddningstjänst, skadedjurskontroll etc.

OBS! Använd inte nattsyns produkter i dagsljus eller starka ljusförhållanden eftersom detta kan orsaka permanent skada på linsen och komponenterna.

header med betalingskort