header med betalingskort

Älgen är skogens kung!
Med en kampvikt på upp till 1000 kilo är älgen världens största hjort och i Sverige finns en lång tradition av jakt på älgar. Visste du att upp till 100 000 älgar skjuts varje år? Om du är nyfiken kan du se statistik på Viltdata.se


Tidigare var jägare tvungna att ansöka om tillstånd för att kunna sätta upp åtelkameror på din åtelplats på grund av allemansrätten i Sverige, vilket ger alla rätt att röra sig fritt i naturen. År 2018 ändrades dock detta och du behöver därför inte längre ansöka om att inrätta åtelkameror. Behöver du en åtelkamera? Se vårt urval här!
Vakjakt eller lös hundjakt?
Oavsett vilken jaktform du föredrar, kommer du att kunna hitta all utrustning du behöver här på Dangate. Vi har ett stort urval av jaktstegar, åtelkameror och komplett åtelplats anlägg för vakjakt. Du kan naturligtvis också hitta jaktutrustning för din hund för lös hundjakt, så människans bästa vän också är redo att gå på jakt!
Älgjakt betyder Fika!
Kom ihåg det varma kaffet och korvarna så att du kan hålla dig varm under jakten. På en vakjakt kan det gå långt mellan att se en älg. Kom därför ihåg att njuta av spänningen och gemenskapen som hjälper till att skapa en bra upplevelse på älgjakt.


header med betalingskort