header med betalingskort

LOCKMEDEL

Spännande jakt med marknadens bästa lockmedel

Här kan du se vårt breda sortiment av lockmedel produkter.

Vi har den äkta boktjära för vildsvin av tyska outspätt kvalitet. Många boktjära produkter på marknaden är utspädd och kännetecknas av en kraftig kemisk lukt. En utspädd tjära penetrerar snabbt in i trä och måste tillämpas ofta för att vara effektiv.

Den äkta boktjära är hållbara i bruk och förblir ur trädet där  vildsvin och hjort kan dra nytta av det i veckor för deras grooming. Du kommer inte heller att vara i tvivel när du luktar tjäran – här talar vi om den äkta varan. Tjäran finns i flera varianter till eksempel spray, ett rör eller en liten flaska med en pensel som är lätt att bära i fickan.

Bidrag av salter och mineraler är ett viktigt tillskott till djurens kost i naturen. Enkel åtkomst till viktiga mineraler är ett effektivt sätt att locka djuren till din åtelplats eller jaktområde. Vi har ett stort utbud av lockande produkter från Buck Expert och Euro Hunt för att locka vilt även över långa avstånd.

Locka Produkter från ARACEAE utvecklas och produceras i Sverige. Produkterna är 100% biologiskt nedbrytbara och finns i ett brett urval för jakt på vildsvin, rådjur, hjortar, räv, älg, björn och varg.

174,00 kr2.124,00 kr
header med betalingskort