header med betalingskort

ÅTEL UTRUSTNING

En väl etablerad åtelplats är en viktig grund för en lyckad jakt och maximal avkastning på din frisättning av fasaner.

Det är viktigt, att din foderutrustning är en bra kvalitet, så du kan lita på att utrustningen fungerar – även när du inte kan övervaka åtelplatsen under en lång tid.
Dangate har rätt utrustning för din åtelplats – oavsett om det är av yrkesmässiga eller privata ändamål.

header med betalingskort