header med betalingskort

Få svar på alla dina frågor om BolyCloud-appen och hur du använder den tillsammans med din BG-310M åtelkamera

Vad är BolyCloud?

BolyCloud är en app som används för att kommunicera med Bolyguard åtelkamera med sändningsfunktion. Här får du möjlighet att se och hantera bilder och videor från ditt/dina kamera(er) direkt från din smartphone eller surfplatta.

Hur får jag tillgång till BolyCloud App?

Du laddar ner BolyCloud App från Apple App Store (Apple) eller Google Play Store (Android) beroende på vilken typ av smartphone eller surfplatta du har.

Är BolyCloud gratis att använda?

Appen är gratis att ladda ner. Du betalar endast för ett Dangate Data Sim-kort abonnemang med fri data i EU och obegränsat antal bilder som kan lagras i molnet. Programvaran i kameran är låst till Dangate Sim-kort abonnemanget.

Vilka BolyGuard åtelkameror är kompatibla med BolyCloud?

BolyCloud är för närvarande endast kompatibel med modell BG310M såld från 01.01.24.

Kan jag se mina bilder och videor offline?

Nej, endast om du har laddat ner bilderna eller videorna direkt till din enhet.

Kan jag dela mina bilder och videor med andra?

Du kan antingen dela dina inloggningsuppgifter till BolyCloud App eller ladda ner utvalda bilder och vidarebefordra dem.

Vad händer om jag säger upp mitt Dangate Sim-kort abonnemang?

Om du avslutar ditt abonnemang kommer din BG310M kamera inte längre att kunna skicka bilder. Du kommer dock fortfarande att kunna logga in och se tidigare tagna bilder och videor.

Är BolyCloud appen kompatibel med olika smartphones och surfplattor?

Ja, BolyCloud App är kompatibel med de flesta moderna smartphones och surfplattor som kör iOS eller Android.

Är det möjligt att kommunicera med mitt åtelkamera och ändra inställningarna via BolyCloud App?

Ja, du kan ändra inställningarna på ditt åtelkamera, som inspelningsintervaller och rörelsesensor känslighet, direkt från appen.

Hur kan jag säkra mina bilder och videor mot förlust eller radering?

BolyCloud App lagrar automatiskt dina bilder och videor i molnet, där de är skyddade mot förlust eller radering.

Hur raderar man bilder och videor i appen?

Du raderar manuellt bilderna i BolyCloud App från bildöversikten.

Finns det en gräns för hur många bilder och videor jag kan lagra i molnet?

Ja, det finns en begränsning för hur många bilder du kan förvara i molnet.

Kan jag få tillgång till mina bilder och videor från olika enheter?

Ja, du kan få tillgång till dina bilder och videor från olika enheter med BolyCloud App installerad, förutsatt att du loggar in på samma konto.

Vilka andra funktioner erbjuder BolyCloud App utöver bildvisning?

BolyCloud App tillåter också hantering av flera åtelkameror, organisering av bilder och videor, nedladdning och delning av inspelningar, och anpassning av kamerans inställningar.

Finns det några extra kostnader utöver Sim-kort abonnemanget?

Nej, det finns inga extra kostnader utöver abonnemanget för Sim-kortet.

Kan jag få tillgång till mina bilder och videor utan att ha en internetanslutning?

Nej, du behöver ha en internetanslutning för att komma åt dina bilder och videor, om de inte redan är nedladdade till din enhet.

Kan jag se bilder och videor tagna av flera åtelkameror samtidigt i BolyCloud appen?

Ja, du kan se och hantera bilder och videor från flera kameror i BolyCloud appen.

Finns det begränsningar för filstorleken för bilder och videor som kan laddas upp till BolyCloud?

Ja, bilderna laddas upp i ett reducerat format för att passa appens krav.

Finns det begränsningar för antalet användare som kan få tillgång till BolyCloud appen från samma konto?

Flera användare kan använda samma konto för att få tillgång till BolyCloud appen och se bilder och videor.

header med betalingskort