header med betalingskort

Klaus Weisskirchen är Tysklands mest eftertraktade föreläsare, och han undervisar i jakt med lockpipor. Han deltar i olika europeiska jaktmässor och i olika tyska TV-program i ämnet.

Kvaliteten och effekten av Weisskirchen lockpipor betonas bland annat vid att Jakt och Naturfotograf Kristoffer Clausen nu använder lockpipor från Klaus Weisskirchen.

Jakt med lockpipor – är det bara en hobby eller en klar förbättring i jakten?

Klaus Weisskirchen:

Mitt mål är att du ska kunna behärska konsten att jaga med en lockpipa. Jag erbjuder därför inte bara lockpipor men också litteratur, Audio-CD, DVD och seminarier. När du får erfarenhet, kommer du lätt att lära dig att jaga selektivt på hjort, den gamla bock, räv och vildsvin.

Utifrån mina framträdanden på TV får jag ibland telefonsamtal från anti-jägare. När jag förklara för dem att andelen av framgång för jägaren, som använder lockpipor bara är 50% högre, och att den leder till en lika stor chans att välja rätt djur för fotografering, så ser de ibland på situationen ur ett annat perspektiv.

header med betalingskort