header med betalingskort

Dangate stödjer Waterfowlers’ Network

Dangate stödjer Waterfowlers’ Network och därmed sjöfåglarnas häckningsplatser

Varje år på hösten kommer stora mängder sjöfåglar som slår sig ner i Sverige eller fortsätter sin resa söderut innan de återvänder till sina häckningsplatser högt upp i norr på våren.

Bland sjöfåglarna finns jaktbara arter som bläsand, kricka, stjärtand och knipa som har primära häckningsområden från norra Skandinavien och österut.

Tyvär är sjöfåglarnas häckningsområden i norr i fara. Våtmarker är dränerade och förorenade av näringsämnen, vilket hotar fåglarnas existens grund.

Waterfowlers’ Network är en sammanslutning av jakt organisationer i Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Irland. Tillsammans arbetar nätverket för sjöfågel- och sjöfågeljakt i nordvästra Europa.

Läs om Waterfowlers´ Network (på engelsk) här

header med betalingskort