header med betalingskort

Guide för vårbocksjakt – Avskjutningsplan

Bockjakt på våren

Vårbocksjakt är nu tillåtet att i hela Sverige. Därför har vi gjort denna lilla artikel som förhoppningsvis kan bidra med några bra funderingar till den “nya” jaktformen.

Vi är medvetna om att vissa jägare inte tycker att vårbocksjakt är en bra idé och det respekterar vi, men vi respekterar också de jägare som skulle vilja utnyttja möjligheten att jaga bock på våren. Därför ska vi försöka ge dem några goda råd innan jakten startar.

Vi är inga “experter” på området, men vi har erfarenhet av vårjakt från andra länder och vi kommer att dra nytta av dem. Dessutom är artikeln sammansatt av råd från andra experter inom jaktbranschen

Om man tittar på till exempel Polen, England, Ungern, Tyskland etc så verkar det som att det är fullt möjligt att förvalta rådjur, med två jaktsäsonger. Dessa länder jagar både på våren och under sommarmånaderna. Trots detta levererar de år efter år stora och starka bockar till glada jägare, och deras viltbestånd är i allmänhet stora och starka. Dessutom verkar det också som att vårjakten har fungerat utmärkt, i de 5 län som har haft möjlighet i över 30 år nu.

Använd vårjakten för att skjuta bort dåliga djur

Först och främst är det viktigt att slå fast att du som jägare är den som känna din jaktmark bäst och därför är förvaltningen av djur också helt upp till dig. Vi kommer dock att försöka ge några av de grundläggande principer som används under vårjakten i andra delar av Europa.

Vårjakten är ett riktigt bra tillfälle att skjuta bort dåliga individer innan brunsten. På så sätt slipper du få in ”dåliga” gener i aveln och du kommer med rätt avskjutning att uppleva att få starkare djur i din population och även se bockar, med en bättre troféutveckling, om det är vad du vill.

Planera din avskjutning i förväg

Om du ska ut på vårbocksjakt så är det en riktigt bra idé att planera din avskjutning om möjligt för dig. Vi rekommenderar att du spenderar mycket tid i terrängen, för att “spotta” vilka bockar du har på din jaktmark. Om du ser sjuka eller dåliga djur kan du lägga upp dem på en “avskjutningslista”.

Ju fler timmar du spenderar desto större är chansen att du upptäcker en bock som du vill skjuta till våren. Dessutom kan du dra nytta av åtelkameror runt jaktmarken, då du därmed också har goda chanser att få bilder på djur som du av en eller annan anledning inte vill ska ingå i den vidare aveln.

Informationen du kan samla om bockarna i terrängen kan du sedan samla ihop till en avskjutningsplan. Ju mer tid du har spenderat där ute, desto mer detaljerad kan din avskjutningsplan bli. Vi är medvetna om att man lätt kan stöta på bockar som man inte sett tidigare när man går på jakt, men det är riktigt bra att ha gjort några funderingar i förväg.

Vilka bockar ska ingå i avskjutningsplanen?

Naturligtvis är det bara du som till 100% kan bestämma om du vill skjuta en viss bock eller inte. Det finns dock några riktlinjer som du kan följa under vårbocksjakt om du vill ha en starkare rådjurstam.

Skjut alltid sjuka djur först

Begränsa alltid sjuka djur från att inkluderas i vidare avel. Att skjuta sjuka djur borde vara en självklarhet på alla jaktmarker och så är det på de flesta ställen. Eftersom man inte bara kan medicinera rådjur i Sverige, finns det bara en metod för att bli av med viltsjukdomar, och det är förvaltning. Man bör med andra ord alltid skjuta sjuka rådjur för att få en friskare population. Avskjutningen av sjuka djur säkerställer att man först stoppar djurets lidande och kanske ännu viktigare, att man ser till att smittan inte sprids till annat vilt. Särskilt på jaktmarker där utfodring sker kommer det alltid att finnas en större risk för smitta. Detta händer eftersom viltet oftare samlas på utfodringsplatser än på jaktmarker där det inte finns någon utfodring.

Sjuka djur är djur som:

  • Är kraftigt utmärglad.
  • Har svår kronisk diarré.
  • Har andra allvarliga dödliga sjukdomar med tydliga tecken på sjukdom.

Kom ihåg att rådjur mycket väl kan ha diarré utan att vara bestämt sjuk. Så det gäller att observera viltet man har i jaktmarken, för att göra en så bra avskjutning som möjligt.

Skjut efterföljande dåliga djur.

Begränsa även dåliga bockar från att ingå i vidare avel.
Den viktigaste faktorer kommer alltid att vara att man strävar efter att bli av med alla dåliga djur i rådjurspopulationen. De dårliga djuren är djur som inte är bestämt sjuka, men som inte heller kan beskrivas som “kärnfriska”. Dåliga djur kan definieras av t.ex

  • Pälsproblem.
  • Liten i kroppen i.f.t. deras ålder.
  • Verkar ohälsosamt.
  • Att bli trafikskadad.
  • Andra skador som kan försämra djurets levnads- eller livsvillkor.

Spara de goda bockar till efter brunsten

Vårbocksjakt bör till stor del användas för att skjuta dåliga bockar, innan brunsten. Så spara alla unga lovande bockar, som är friska och stora i kroppen, några år till. De stora mogna bockarna, kan du spara till jakten i augusti, eftersom de då ingår i aveln igen.

På så sätt säkerställer man att de goda generna förs vidare, samtidigt som de dåliga generna reduceras i avelsmaterialet

Vi är väl medvetna om att alla jägare kan bedöma ett djur, på olika sätt. Vi tror dog fortfarande att du kan komma riktigt långt om du redan från början gjort några funderingar kring hur du vill förhålla dig till jakten.

Så i slutändan finns det inget annat att säga än “lycka till”, till dig som vill ut på jakt och detsamma till dig som väntar på augusti

Vill du veta lite mer om rådjursförvaltning? Då kan du läsa den här artikeln från Jägareförbundet

header med betalingskort