header med betalingskort

Guide om du behöver köpa åtelkamera

Vad ska kameran användas till?

Att välja rätt åtelkamera för att passa dina behov kan vara en förvirrande upplevelse. Med den här guiden ger vi dig en grundläggande inblick i vad en åtelkamera kan och hur den fungerar. Därför hoppas vi att vi kan hjälpa dig att göra det hela lite enklare

Det första du behöver göra är att fråga dig själv vad du i första hand ska använda kameran till. Du kan till exempel behöva använda kameran för att övervaka byggnader och liknande. I ett sådant fall behöver du ha en åtelkamera som skickar bilder direkt till dig. Så tjuvar kan inte bara springa iväg med bevisen.

Behöver du istället använda åtelkameran på din jaktmark och behöver inte få bilderna skickade till dig? Då kan man i många fall “nöja sig” med en billigare kamera, som lagrar bilderna på ett SD-kort.

Oavsett om du letar efter en åtelkamera för att upptäcka djuren på din jaktmark, en övervakningskamera för att skydda din egendom eller en kamera för viltprojekt, hoppas vi att den här guiden hjälper dig på rätt väg för att köpa den bästa kameran för just ditt behov.

Hur fungerar en åtelkamera?

Här är 5 viktiga punkter som du kan kolla innan du köper en åtelkamera.

 • Reaktionshastighet: Hur snabbt upptäcker kameran att en människa eller ett djur passerar?
 • Batterier: Hur lång är batteritiden?
 • Vilken IR använder kameran – är det synligt eller osynligt
 • Bildkvalitet: Se exempel på bilder från kameran på Internet (omanipulerade bilder) eller fråga leverantören om du kan få några demobilder
 • Inställningar och skärm: Hur lätt är kameran att programmera och har en bildskärm?

Reaktionshastighet

Åtelkamerans reaktionshastighet är den tid som går från det att kameran fångar ett objekt tills bilden tas. En åtelkamera reagerar på en kombination av värme och rörelse och alla kameror är inte lika snabba på att fånga detta. Utlösningshastigheten är viktig för många av våra kunder eftersom de vill ha en “snapshot” från kameran. Det är till exempel synd om bilderna alltid bara visar bakkroppen på ett djur eftersom den inte är snabb nog att ta bilden när djuret går förbi.

I samband med reaktionshastigheten är det också relevant att titta på kamerans detektionszon.

Detekteringszonen är det område där en kamera kan detektera rörelse och spela in en bild. Det handlar alltså både om hur “brett” kameran kan fånga rörelser, ut åt sidorna, men framför allt också hur långt ut kameran kan arbeta. Titta alltid på kamerans specifikationer för att se om kameran uppfyller dina krav.

Batterier

När vi pratar om batterier finns det flera alternativ för att hålla en åtelkamera igång, och valet beror på hur kameran ska användas.

De 3 typer av batterier vi oftast arbetar med är: Alkaliska batterier, laddningsbara batterier och Litiumbatterier. Här kan det ofta löna sig att gå ifrån de “vanliga” alkaliska batterierna, speciellt om viltkameran ska hänga utomhus en längre period.

De alkaliska batterierna är billiga och gör säkert jobbet bra, men de är inte idealiska och du måste vara medveten om den stora skillnaden i prestanda. Spänningsnivån och den totala kapaciteten med ett alkaliskt batteri minskar för varje bild som tas. Alkaliska batterier ger en gradvis minskning av belysningen, så varje ny bild blir gradvis mörkare. Detta märks särskilt under höst- och vintermånaderna, då de kemiska egenskaperna hos alkaliska batterier drastiskt minskar även vid kalla temperaturer.

Läs mycket mer om de olika batterierna och deras egenskaper längre ner.

Infraröda eller “no-glow”dioder

Low-glow kameror är de mest populära för viltövervakning eftersom de inte skrämmer djuren som kameror med synligt infrarött ljus kann göra. De är också otroligt populära som säkerhetskameror, eftersom de spelar in bilder och video – även på natten – utan att folk kan se det. Så varje anteckning om att din nästa åtelkamera har en osynlig IR innan du köper den. Detta ger vanligtvis det bästa resultatet av “övervakningen”.

Bildkvalitet

De flesta tror felaktigt att ju fler megapixlar en kamera har, desto bättre bilder tar den. De flesta åtelkameror interpolerar megapixlar, vilket gör att upplösningen på bilderna förbättras via mjukvara till en högre upplösning. Tänk på megapixlar som små prickar på en bild. Ju fler prickar på bilden, desto mer kan du zooma in på bilden och se detaljer. Dessutom blir bilden skarpare och ljusare ju fler megapixlar.

Interpolerade bilder skapas när kameran digitalt lägger till extra pixlar för varje riktig pixel som kameran skapar. I värsta fall lägger programvaran till extra pixlar liknande den riktiga pixeln. Så en grön pixel delas t.ex. i 4, 8 eller 16 extra gröna pixlar. Detta ökar inte kvaliteten på bilden eller möjligheten att zooma in och se ytterligare detaljer försämras. I bästa fall läggs extra pixlar till med hjälp av datoralgoritmer som beräknar färgen på de tillagda pixlarna. I båda fallen är den interpolerade filen större, så den förbrukar extra lagringsutrymme på kamerans minneskort.

Så hur vet du om en åtelkamera tar bra bilder eller inte? Du måste se exempel på bilder från kameran och avgöra om de passar dina krav.

Så vitt vi vet är Spypoint den enda kameratillverkaren på marknaden som inte använder mjukvaruinterpolation för att förbättra bildkvaliteten. Megapixlarna som anges i specifikationerna är verkligen vad kameran presterar.

Installation och visning

Att ställa in en åtelkamera själv kan ibland verka överväldigande. Faktum är dock att du inte behöver vara ett tekniskt geni för att hantera en åtelkamera. De flesta kameror kan faktiskt ställas in på några minuter. Kameror som skickar bilder via MMS eller Mail är förstås lite mer komplicerade än en kamera som helt enkelt lagrar på ett SD-kort. Detta för att du t.ex. behöver ställa in din e-post- eller telefoninformation och telekomleverantör, men de flesta får reda på det ganska snabbt.

Val av batterier

Att välja batterier kan verka enkelt. Många antar att det bara är att sätta i några AA-batterier från snabbköpet och titta ut i terrängen, eller hur? Nej, det är inte så enkelt. Det är faktiskt en rad faktorer som spelar roll för valet av batteri. Så låt oss bara gå igenom de tre huvudtyperna av batterier och deras egenskaper:

Alkaliska batterier

Överlägset mest tillgängliga och prisvärda. Alkaliska batterier ger en strömnivå på ca. 1,5 volt per batteri, men de börjar tappa ström i samma ögonblick som de ansluts till en elektrisk enhet. Spänningsnivån sjunker i proportion till antalet skott, och det är särskilt tydligt när du tittar på nattbilder från din åtelkamera. Bilder tagna tidigt i livscykeln för ett alkaliskt batteri är fina och väl upplysta. Dessa tidiga bilder representerar också kamerans maximala blixtpotential. Nattbilder blir gradvis mindre upplysta för varje dag som går tills du sätter i nya batterier.

Processen fortsätter tills den punkt där nattbilderna är svarta och/eller kameran stängs av på grund av låg spänning. Temperaturen är också en viktig faktor, eftersom kalla temperaturer påverkar alkaliska batterier, som snabbt kan tappa upp till hälften av sin kapacitet, även vid mild frost.

Slutligen kan alkaliska batterier bara användas en gång, så om du är miljömedveten kanske du vill använda en annan typ av strömförsörjning till din åtelkamera.

Litiumbatterier

Det finns några tydliga fördelar med att använda litiumbatterier. De producerar 1,6 volt per batteri, och precis som sjunkande spänning ger svagare blixtegenskaper, så ger en ökad spänning starkare blixt och ljusare bilder. Flera tester visar en 10%ökning av prestanda när du använder litiumbatterier, så de förlänger tiden din kamera kan spela in bilder innan du byter batterier.

Dessutom påverkas inte litiumbatterier av kallt väder som alkaliska batterier, och de tappar inte ström gradvis. Det betyder att din åtelkamera kommer att vara fulladdad tills litiumbatteriet är helt tomt.

Nackdelen med AA litiumbatterier är det högre priset och att de dessutom bara kan användas en gång.

I gengäld erbjuder vi nu ett uppladdningsbart litiumbatteri. Den är dock en större storlek och passar “bara” till vår 300-serie från Bolyguard. Dessutom används de även i nattoptik från till exempel Pard och Sytong

Uppladdningsbara AA-batterier

Även fulladdade batterier producerar endast ca. 1,4 volt, och spänningen sjunker snabbt till en arbetsnivå på 1,2 volt, som de konsekvent kan leverera under resten av servicecykeln. En strömförsörjning på endast 1,2 volt kommer att orsaka driftsproblem för de flesta åtelkameror på marknaden, som behöver cirka 1,5 volt spänning per sekund. batteri. Det är väldigt vanligt att en åtelkamera använder 4 batterier (6 volt = 4 x 1,5 volt).

6-voltsenheter övervakar hela tiden spänningen och stänger automatiskt av kameran när spänningen sjunker till runt 5 volt. Med uppladdningsbara batterier som levererar endast 1,2 volt per. batteri producerar de en total effekt på endast 4,8 volt. Detta gör uppladdningsbara batterier olämpliga för användning i åtelkameror.

Batteri-liv

Många av frågorna vi får på våra åtelkameror handlar om hur länge de kan hålla ström. Det här är en riktigt bra fråga som betyder något för hur ofta man ska ut i terrängen och byta batteri. Men det är faktiskt riktigt svårt att svara på då det är mycket som spelar in.

Att beräkna batteritiden är mycket komplicerat eftersom så många varierande faktorer påverkar det slutliga resultatet. En åtelkamera kräver en viss mängd kraft för att vara redo att spela in när en människa eller ett djur går förbi.

I viloläge varierar strömförbrukningen för de olika kameramärkena (från endast 170 mikroampere till 11 milliampere eller mer). Du bör även överväga andra variabler, såsom antal tagna bilder, andel natt- och dagbilder, strömförbrukning som används per. foto osv.

I samma ögonblick som en kamera upptäcker en rörelse startar en serie processer innan kameran slutligen sparar bilden på SD-kortet. Denna serie av processer har olika varaktighet, omfattning och intensitet beroende på kamerans fabrikat och modell. Några av de vanligaste processerna inkluderar:

 • Detekterar mängden ljus och justerar inställningar för optimal bildkvalitet
 • Registrera om du vill ta ett foto eller fler eller en video
 • Omdirigerar ström till infraröd blixt
 • Gå till lagringsenheten för att förbereda den för att spara bilden på minneskortet
 • Ta foto eller video
 • Foto eller video lagras på minneskortet
 • Få åtkomst till instruktioner för fast programvara för att avgöra hur och när nästa bild ska spelas in.

Alla ovanstående funktioner kräver tid och energianvändning, och de är så varierande att en konkret beräkning av batteritiden är omöjlig. Det finns dock ett antal produkter som förlänger batteritiden avsevärt. Se till exempel powerbanken nedan, som drivs av en solpanel

Solpanel til åtelkamera

Vissa kameror som Spypoint Solar och Spypoint LINK-MICRO-Solar har en inbyggd solpanel som förser kameran med miljövänlig ström. Kamerorna har ett uppladdningsbart batteri, så det är inte nödvändigt att sätta i AA-batterier. Solpanelen kräver inte ens direkt solljus för att ladda.

För 6 volts kamera från t.ex. Bolyguard kan du med fördel använda en powerbank. Solpanelen har ett kraftfullt 7200 mAh litiumjonpolymerbatteri, som snabbt omvandlar solenergi till ström på kameran. Solpanelen kan även användas som strömförsörjning för andra elektroniska 6 volts enheter, såsom mobiltelefon, surfplatta, etc.

Temperatur

Så vitt vi vet är alla viltkameror på marknaden klassade som “väderbeständiga”, men kontrollera alltid kamerans specifikationer för att se driftstemperaturprestanda, speciellt om du behöver använda kameran i mycket kalla eller varma områden.

De flesta nyare kameror är helt förseglade (med en gummipackning på insidan) som skyddar kameran från fuktskador.

Den vattentäta och förseglade kamerahuset ger dock vissa utmaningar när temperaturen växlar från kyla till värme, särskilt under våren och hösten, då skillnaderna mellan dag- och natttemperaturer kan orsaka kondens/fukt runt kameralinsen.

Problemet kan dock enkelt lösas genom att sätta in en anti-im post i kamerahuset. Den absorberar fukt och ser till att kameran tar skarpa bilder. Det kan också vara bra att ta med kameran hem för att torka på en kylare en gång i månaden under denna väderomvandlingsperiod.

header med betalingskort